הוכחות קליניות

Dexcom מחויבת לספק לאנשי צוות רפואי את ההוכחה הקלינית העדכנית ביותר להצגת תוצאות חיוביות עבור rt-CGM. כללנו גם הנחיות של האיגודים המקצועיים וקריטריונים העשויים לסייע בזיהוי מטופלים שיכולים להפיק תועלת מטכנולוגיית ניטור סוכר רציף (CGM) כמו Dexcom G6.